FREKANSLAR

Frekans boşlukta veya madde içinde yayılan enerjinin titreşimine denir.

Frekansı evrene yaydığımız titreşim dalgaları olarak düşünün. Evrenin dili enerjidir, frekans enerjilerin titreşimidir. Yani yaşadığımız her olayı enerjimiz ve frekansımız ile yaratırız. Enerjimiz bulunduğunuz frekanstaki sahip olduğumuz yakıta benzer. Frekansımız yüksekken enerjimiz düşük olabilir. Ya da çok düşük bir frekansta olup enerjimiz çok yüksek de olabilir.

Yaptığınız her şey ve söylediğiniz her şey beynin frekansları tarafından kontrol edilir. Beyin beş değişik frekansa sahiptir . Bu frekanslar; Beta, Alfa, Teta, Delta ve Gamma diye adlandırılır. Aslında aynı anda bütün frekanslar çalışır haldedir fakat bir frekans belli durumlarda beyinde daha ağır basar.

DELTA: 0-4 HZ. (DERİN UYKU)

TETA: 4-7 HZ. (ÇOK DERİN RAHATLAMA)

ALFA: 7-14 HZ. (RAHAT, MEDİTASYON HALİ)

BETA: 14-28 HZ. ( AKTİF VE UYANIK , DÜŞÜK VE KONUŞMA )

GAMA: 40 -5000 HZ. ( HIZLI ZİHİNSEL AKTİVİTE)
Delta dalgaları en büyük dalga genliğine sahiptir ve derin fakat rüyasız uykuda beynimiz bu frekanstadır. Bebeklerde ve küçük çocuklarda çok yaygındır. Yaşlandıkça ürettiğimiz bu beyin dalgalarının daha azını elde etmeye başlarız. Uykularımız ve rahatlama kabiliyetimiz yıllar içinde giderek daha da azalmaktadır. Bu durum bilinçsiz vücut aktiviteleriyle ilgilidir. Örnek; kalp atışını düzenlemek gibi.

Teta dalgaları 4 ile 7 Hz. arasındadır. Çoğunlukla hayal gücü, düşünme ve uyku ile ilgilidir. Teta dalgaları çok derin duyguları yaşadığımız zaman daha aktif çalışır.

Örneğin çok fazla enerji harcayan bir iş ya da görevi bitirdiğimizde rahatladığımız ve hayal gücümüzün uçmasına izin verdiğimizde Teta dalgaları beynimizde kontrolü ele almaktadır.


Alfa beyin dalgası uykuda değil iken, genellikle alacakaranlık zamanında ortaya çıkar. Rahat meditasyon halimizde iken de kullanırız. Fazla yüksek olması odaklanmamıza engel olabilir. Gün içinde enerjimizin düştüğünü hissettirebilir. Düşük Alfa dalgasına sahip olmamız bizi ankisiyeteli hissettirip uykusuz bırakabilir.


Beta dalgası günlük hayatta genellikle en fazla kullandığımız beyin dalgasıdır. Gün içinde aktifken, uyanıkken, konuşurken, sunum yaparken, araba kullanırken yani genel olarak aktivite içindeyken kullandığımız beyin dalgasıdır. Düşük Beta frekansına sahip olmamız bizim aşırı rahat ve depresif olmamıza sebep olabilmektedir. İdeal Beta frekansına sahip olmamız bizi gerektiğini şekilde aktif olmamıza ve gün içinde çözüm üretmemize yardımcı olur.


Gama dalgaları öğrenme tarzımız, yeni bilgi edinme kabiliyetimiz, duyularımız ve algılarımızla ilgilidir.Örneğin, zihinsel sorunları olan veya öğrenme güçlüğü çeken insanlar, Gama dalgası aktivitesinin yarısından daha azına sahip olma eğilimindedir. Gama dalga frekansı beynimizde çok mutlu olduğumuz zamanlarda yükselir.

Sonuç olarak, farklı beyin dalgalarını öğrenmek, zihinsel süreçlerimizin, duygularımızın, faaliyetlerimizin ve davranışlarımızın beynimizde “enerji” ürettiğini anlamamızı sağlar. Bu üretilen enerji bize bedenimize ve tüm hayatımıza , yaşadıklarımıza ve yaşayacaklarımıza yansır. Bu nedenle ana fikrimiz bunun farkında olmak, rahatlamak ve daha açık ve sezgisel olmayı öğrenmek ve duygusal durumumuz üzerinde çalışmaya özen göstermektir.


Deniz BIYIKLI

41 görüntüleme